News & Events

พีเอ็มเอวี คืนกำไรสู่สังคม

พีเอ็มเอวี คืนกำไรสู่สังคม

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา

พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชาติ จึงริเริ่มได้จัดทำโครงการ CSR เพื่อคืนกำไรสู่สังคม

ซึ่งโรงเรียนแรกในการคืนกำไรสู่สังคมครั้งนี้ เราได้เลือก โรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก นำโดยตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน จาก บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด โดยมีอาจารย์ใหญ่เป็นตัวแทนของโรงเรียนรับมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนและกีฬา พร้อมกันนี้ทางบริษัทได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เหล่าอาจารย์และเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสันตยาราม จ.นครนายก ด้วย

PMAV. MARKETING คืนกำไรสู่สังคม
PMAV. MARKETING คืนกำไรสู่สังคม
PMAV. MARKETING คืนกำไรสู่สังคม
PMAV. MARKETING คืนกำไรสู่สังคม

Date

22 January 2015

Categories

PMAV CSR

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เครื่องมือแพทย์  เครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพ บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามหลักบรรษัทภิบาล  เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

Latest News