News & Events

Green e Commerce

Green e Commerce

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Call4shop.com ในนามของบริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Green eCommerce ที่ห้องแกรนด์บอลลูม ศูนย์การค้าสยามพารากอน และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 400 ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย" รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนให้ eCommerce ไทยก้าวไกลและมั่นคง

งานปีใหม่ พีเอ็มเอวี 2557Date

29 July 2016

Categories

Seminar

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เครื่องมือแพทย์  เครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพ บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามหลักบรรษัทภิบาล  เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

Latest News