เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เครื่องมือแพทย์  เครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพ บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามหลักบรรษัทภิบาล  เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

Latest News